Kontakt

Informacje dla Kandydatów na studia

Osoby niepełnosprawne podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci. Tu znajdziesz informacje na temat procesu rekrutacyjnego, oferty edukacyjnej oraz kryteriów przyjęć na studia.
Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, nasza uczelnia zwiększa dostępność do studiów wyższych osobom niepełnosprawnym nie przez obniżanie wymagań podczas przyjęcia na studia, lecz przez wyrównanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zarezerwowanej specjalnej puli miejsc dla niepełnosprawnych kandydatów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Śląskiego szeroką ofertę wsparcia, której celem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji na poziomie studiów wyższych. Wobec studentów z niepełnosprawnością stawiamy takie same wymagania jak przed innymi studentami. Wyrównanie szans polega na udostępnianiu osobom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi, które pozwalają im studiować.

Na bieżąco podejmujemy wszelkie działania mające na celu zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dokładamy starań, by nasza uczelnia była miejscem przyjaznym dla każdego, kto zechce studiować w jej murach.

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydział Prawa i Administracji
Katowice, ul. Bankowa 11 b

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Nauk Społecznych
Katowice, ul. Bankowa 11

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Filologiczny
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Filologiczny
Sosnowiec, ul. Grota – Roweckiego 5

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki

Katowice, ul. Bankowa 14

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Instytut Fizyki
Katowice, ul. Uniwersytecka 4

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku.

Wydział Psychologii i Pedagogiki
Katowice, ul. Grażyńskiego 53

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Bankowa 9

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Katowice, ul. Jagiellońska 28

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Teologiczny
Katowice, ul. Jordana 18

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach
Sosnowiec, ul. Będzińska 39

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec, ul. Będzińska 60

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;
 • dostosowane toalety.

Wydział Artystyczny
Cieszyn, ul. Bielska 62

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;

Planowane jest dostosowanie toalet.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku;
 • winda;

Planowane jest dostosowanie toalet.

Szkoła Zarządzania
Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1

 • oznakowane miejsca parkingowe;
 • dostosowane wjazdy do budynku.