Kontakt

Koordynatorzy wydziałowi ds. studentów z niepełnosprawnościami

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
dr Magdalena Bełza
tel.: 606 410 869
e-mail: belzamagda@interia.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
dr hab. Joanna Szymanowska-Pulka
e-mail: joanna.szymanowska-pulka@us.edu.pl

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
dr Magdalena Bełza
tel.: 606 410 869
e-mail: belzamagda@interia.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Katowice

dr Agnieszka Łakomy
e-mail: a.lakomy@interia.pl
dyżur: środa, godz. 10:00-11:30 (pl. Sejmu Śl. 1, pok. 309)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Sosnowiec

mgr Elżbieta Budzisz
tel.: (32) 364 08 16
e-mail: elzbieta.budzisz@us.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O MATERIAŁACH
dr Adrian Barylski
dr Małgorzata Gajos-Grzetlić
tel.: (32) 368 97 16

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
prof. Stanisław Krompiec
tel.: (32) 359 16 46
e-mail: stanislaw.krompiec@us.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
dr Marzena Lamparska
e-mail: marzenalamparska@gmail.com

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
mgr Monika Szpoczek – Sało
tel.: 519 401 541
e-mail: m.szpoczek@gmail.com
dyżur: każdy wtorek w godz. 08:30 - 09:30

WYDZIAŁ PEDAGODIKI I PSYCHOLOGII
mgr Sabina Pawlik
e-mail: sabinabroll@yahoo.com

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
mgr Agnieszka Cichoń
tel.: (32) 359 21 49
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI
dr Piotr Kucia
tel.: 32 258 24 20 wew. 108
e-mail: piotr.kucia@us.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
dr Weronika Juroszek
e-mail: weronikajuroszek@interia.pl

SZKOŁA ZARZĄDZANIA
dr Ewa Pancerzyńska
e-mail: ewa.pancerzynska@wp.pl