Kontakt

Oferta BON

Formy wsparcia organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością. Przedstawiona w tym miejscu oferta wsparcia jest punktem wyjściowym do opracowania kompleksowego systemu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego studenta i doktoranta, który zgłasza się do BON.

Ikona grupy wsparciaformy wsparcia niezależne od rodzaju niepełnosprawności
Ikona osoby z niepełnosprawnością ruchowąwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością ruchu
Ikona symbolu osób niesłyszącychwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością słuchu
Ikona symbolu osób niewidomychwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o wsparcie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych składają wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (IDS).