Kontakt

Oferta BON

Formy wsparcia organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością. Przedstawiona w tym miejscu oferta wsparcia jest punktem wyjściowym do opracowania kompleksowego systemu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego studenta, który zgłasza się do BON.

Ikona grupy wsparciaformy wsparcia niezależne od rodzaju niepełnosprawności
Ikona osoby z niepełnosprawnością ruchowąwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością ruchu
Ikona symbolu osób niesłyszącychwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością słuchu
Ikona symbolu osób niewidomychwsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku

Studenci, którzy chcą ubiegać się o wsparcie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych składają wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (IDS).