Kontakt

Wsparcie dla osób z dysfunkcją ruchu

Asystent studenta niepełnosprawnego (ASN) – studenci posiadający dysfunkcje ruchu mogą wnioskować o pomoc ze strony asystenta pomagającego studentowi w czynnościach związanych z efektywnym uczestnictwem w życiu akademickim, a więc podczas: dojazdów na uczelnię, sporządzania notatek, wizyt w bibliotece czy dziekanacie itp. Szczegółowe informacje zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego.

Sprzęt wspierający kształcenie – na wydziałach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu, który pomaga w nauce między innymi notebooki i dyktafony.

Przyjazne pokoje – studenci, którzy mają problem z poruszaniem się i chcieliby mieszkać w Domu Studenckim mogą liczyć na zakwaterowanie w pokoju dostosowanym do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu. Pokoje takie znajdują się w Domach Studenckich w Katowicach i Sosnowcu.