Kontakt

Wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu

Asystent studenta niepełnosprawnego (ASN) – studenci i doktoranci, którzy mają problem ze słuchem mogą ubiegać się o przyznanie usług asystenta, który pomoże im w czynnościach związanych z efektywnym uczestniczeniem w życiu akademickim, a więc: podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów, w sporządzeniu notatek – możliwość opracowania notatek w wersji elektronicznej, w trakcie wizyt w bibliotece czy dziekanacie itp.

Tłumacz języka migowego/miganego – osoby komunikujące się za pomocą języka migowego lub miganego mogą liczyć na pomoc tłumacza, który będzie im towarzyszył podczas zajęć, wizyt w bibliotece czy dziekanacie, a także w innych istotnych dla życia studenckiego i doktoranckiego sytuacjach.

Sprzęt wspierający kształcenie – na wydziałach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu, który studentom z wadą słuchu może być przydatny w nauce: notebooki, dyktafony itp.

System FM – studenci używający aparatów słuchowych mają możliwość wypożyczenia systemu FM, który wzmacnia działanie aparatu słuchowego. Dysponujemy 10. nadajnikami Campus S i 20. odbiornikami Phonak MicroLink MLxS.