Kontakt

Wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku

Asystent studenta niepełnosprawnego (ASN) – studenci i doktoranci, którzy ze względu na wadę wzroku mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem w uczelni mogą liczyć na pomoc asystenta, który zależnie od potrzeb pomaga studentowi/doktorantowi w czynnościach związanych z efektywnym uczestnictwem w życiu akademickim, na przykład podczas: dojazdów na uczelnię, poruszaniu się po uczelni, sporządzania notatek, wizyt w bibliotece lub dziekanacie itp.

Kurs orientacji przestrzennej – osoby, które mają trudności w poruszaniu się po nowym i nieznanym miejscu mogą liczyć na zorganizowanie kursu orientacji przestrzennej, co pomoże im poznać miejsce, w którym będą studiować.

Sprzęt wspierający kształcenie – na wydziałach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu, który pomaga w nauce np. elektroniczne lupy, notebooki z oprogramowaniem udźwiękawiającym, dyktafony; w niektórych bibliotekach znajdują się także stanowiska komputerowe przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.